ایمان میراب زاده اردکانی هستم ، کوچ تعالی!

اهل اردکان یزد هستم، دانش آموخته رشته نرم افزار
 و خوش اقبال برای داشتن همسفری تمام عیار در سفر زندگی.
احترام به انسان، اعتقاد به آزادی و پیروی از اصول اخلاق از دغدغه های اصلی من است
کنجکاوی و خلاقیت همواره رنگی تازه به زندگی ام زده و زیستن این ویژگی های
ارزشمند را  با آموختن کوچینگ تا سطح  دوم  پی گرفته ام.
دعوت میکنم شما هم زندگی را سفری ببینید که رقابت  تنها بخشی از آن
 و نه هدف آن است.  سفری که مقصد آن نه رسیدن که سفر کردن
 است و لحظه لحظه مسیر زیبای آن فرح بخش سفری بی انتها به اعماق بودن،
 برای یافتن گوهرهای یکتایی که در وجود هر یک از ما نهفته است؛ 
گنجی گران که یافتنش نیازمند بازنگریستن و به کار بستنش در گرو مجهز شدن،
 رختِ سفر پوشیدن و عبور از مرزهای منطقه امن است با اراده ای استوار.
 
ما همه تواناییم که در سفری خارق العاده طرز فکرمان را با نواندیشی آنگونه تغییر دهیم 
که پذیرای الگوها و عادتهای تازه باشیم و هنجارهایمان را آگاهانه تغییر دهیم.
شما برای این تغییر توانایید و همین که برای آغاز این سفر پرهیجان قدم برداشته اید 
سزاوار تبریک وتحسین؛ من هم برای همراهی تان مشتاق و آماده ام.
با آرزوی بهترین ها

دعوت می کنم...

به یاد داشته باشید کوچینگ فرایندی برای رشد شما است، نه جلسه ای صرفاً برای حل مسائل شما. تمركز ما روی موضوع جلسه برای کشف پتانسیل ها یا موانع شما و حرکت در مسیر رشد فردی است. من به عنوان یک همراه میکوشم در جایگاهی برابر با شما بنشینم تا بتوانم با پرسشگری مداوم و هدفمند آینه شفافی را که تمامیت شما را بازتاب می دهد، پیش رویتان گرفته در تمام لحظات کنار شما باشم تا با تصمیم و اراده شما و آمادگی برای مواجهه با چالشهای خروج از منطقه امن راهی به آینده دلخواهتان بگشاییم. در مسیرهای مه آلود با بودنم، چراغ روشنی خواهم افروخت تا با دیدی بازتر و مطمئن تر گام برداریم و از سختی ها با موفقیت عبور کنیم با یاد داشته باشید کوچینگ فرایندی تدریجی است.

از یک گفت و گوی تمام عیار صحبت میکنیم که بودن و شنیدن با تمام وجود لازمه آن و کنجکاوی و پرسشگری در کمال رازداری شرط تحقق آن است و از آن رو که برپایه اندیشیدن و خلاقیت استوار شده، با گپ های معمول متفاوت است مادام که در این سفر، تعالی را می جوییم و دعوت به گذر از مرزهای منطقه امن میکنیم با چالشهایی روبرو میشویم که با حمایت و درایت از آن گذر کرده مسیر موفقیت را طی میکنیم. موفقیتی که تماما وامدار ارتقاء توانمندی های درونی تان و حاصل ابتکار و عمل شما در این همراهی است.

نقطه آغاز

اراده شما برای عبور از منطقه امن تان و ترسیم تصویری از شرایط زندگی شخصی و حرفه ای بهتر.

شناخت نامه

چشم اندازی دقیق تر از مسیر و شیوه سفر به شما ارائه شده و شما با همسفر خود آشنا می شوید

جلسه صفر

نخستین رویارویی ما در فضایی امن و برای پرس و جویی شفاف و تصمیم گیری برای سفر.

توافق نامه

تمامی جزئیات این ارتباط به صورت مکتوب و مشخص و در تمام مراحل ملاک عمل و تعهد همسفران است.

رازداری

شرط حیات یک ارتباط کوچینگ سالم رازداری است تا محیط امن شده و ابزار های موجود موجب رشد طرفین!

تعهد

رمز موفقیت ما پای بندی به فرایند حرفه ای کوچینگ و با انگیزه عملگرا بودن در کنار گفتگوی سازنده !

شما هم ازخودتان بگویید ...

امیدوارم آنچه از داستان زندگی ام نوشتم کمک کرده باشد با من آشنا شوید. من هم علاقمندم شما را کمی بیشتر بشناسم.